การวิจัยและพัฒนา

เราลงทุนกับการวิจัยและริเริ่มโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากมาย เพื่อให้สามารถตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภค ไปพร้อมๆ กับการเข้าถึงทิศทางใหม่ๆ ของตลาด เรามีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกปี เพื่อรักษาจุดแข็งหลักและเชื่อมต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ต่อเนื่อง จุดมุ่งหมายของเราคือการเพิ่มมาตรฐานการดำรงชีวิต โดยการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดสู่ตลาดที่ขับเคลื่อนโดยผู้บริโภค