กุญแจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

พนักงานคือทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา จุดมุ่งหมายของเราคือการดึงดูดและรักษาคนที่ดีที่สุดไว้กับบริษัทฯ โดยเราตระหนักถึงความจำเป็นในการลงทุนกับพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาตลอด 50 ปีที่ผ่านมา และได้จัดทำแผนการพัฒนาพนักงาน การจัดการทักษะความสามารถภายในองค์กร การพัฒนาความเป็นผู้นำสำหรับพนักงานระดับผู้จัดการ รวมไปถึงการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน ของพนักงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว

นอกจากนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราในฐานะผู้บริหารจัดการโรงงานระดับโลก คือสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน โดยเราสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานทุกคน ว่าสภาพแวดล้อมที่ทำงานนั้น มีความปลอดภัยสูงสุด