เทคโนโลยีล้ำสมัยที่มาพร้อมกับความยืดหยุ่นเพื่อธุรกิจ

ในอุตสาหกรรมนม ระบบการผลิตจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อ กระบวนการที่เกี่ยวกับการผลิตทุกขั้นตอน มีการไหลเวียนตอบโต้กันอย่างมีประสิทธิภาพ มะลิ กรุ๊ป มีระบบเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์นมครบวงจร สามารถตอบสนองทุกความต้องการการผลิตได้สมบูรณ์แบบ ตั้งแต่การรับนมดิบอันเป็นวัตถุดิบตั้งต้นไปจนถึงการจัดส่งสินค้าที่เสร็จสมบูรณ์แล้วทั้งในและต่างประเทศ การนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีล่าสุดอย่าง Enhance Recovery of Stability (ERS) มาใช้ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพของขั้นตอนการทำงาน ให้กับระบบธุรกิจและกระบวนการจัดการทั้งหมด อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการผลิตในต้นทุนที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นตามไปด้วย 
 

การควบคุมคุณภาพ เพื่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า

เราให้ความสำคัญกับการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนอันเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต โดยนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารและผู้เชี่ยวชาญทางโภชนาการ คอยควบคุมดูแลทุกขั้นตอนการผลิตอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบไปจนถึงการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ 
 

จากวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมสู่ผลิตภัณฑ์นมมูลค่าสูง

ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงล้วนมีจุดเริ่มต้นจากวัตถุดิบคุณภาพสูง โดยวัตถุดิบที่เราใช้นั้นผ่านการคัดสรรอย่างเข้มงวดจากทั้งในและต่างประเทศ เราทำงานใกล้ชิดกับผู้ผลิตเพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบของเรามีคุณภาพสูงอย่างแท้จริง