การลงทุนกับการสร้างโอกาสให้กับชุมชนท้องถิ่นและประเทศ

โรงงานของเราซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้วยความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์หลักของเราอย่างบริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด เราได้ให้การสนับสนุนด้านการลงทุนทางการเงินและโอกาสทางการศึกษาและอาชีพตลอด 5 ทศวรรษที่ผ่านมา เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชากรที่อาศัยอยู่โดยรอบ

พนักงานของเราได้ทำงานร่วมกับหน่วยบริการและบรรดาโครงการท้องถิ่นใหม่ๆ ผ่านการเป็นอาสาสมัคร การบริจาค และการแบ่งปันความเชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสังคมไทย