Innovative World-class Dairy Industry

alt
โรงงานมาตรฐานระดับโลก
พร้อมเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยที่สุด
alt
การควบคุมคุณภาพ
เพื่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า
alt
ข่าวสารของเรา