คุณภาพชั้นเลิศที่มาพร้อมกับศักยภาพในการผลิตระดับโลก

ด้วยความร่วมมือจากพาร์ทเนอร์หลักของเรา อย่างบริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จํากัด เราได้ก้าวมาไกลนับตั้งแต่เริ่มตั้งต้นในทศวรรษที่ 2500
ด้วยความตั้งใจที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมฟาร์มโคนม เพื่อรองรับตลาดในประเทศที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา
เรายังได้ขยายธุรกิจส่งออกอย่างไม่หยุดยั้ง ไปสู่กว่า 30 ประเทศทั่วโลก