การลดปริมาณการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ

มะลิ กรุ๊ป พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องแหล่งทรัพยากรธรรมชาติใกล้เคียงกับตัวโรงงาน เราพยายามเพิ่มการผลิตให้คุ้มค่าโดยสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุด ทั้งภายในตัวโรงงานและบริเวณที่อยู่ในการควบคุมของเรา ซึ่งหัวใจหลักในการอนุรักษ์ของเราก็คือการลดการปล่อยของเสียสู่ผืนดิน อากาศ และน้ำ โดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงอำเภอบางปะอินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้