มะลิ กรุ๊ป

สำนักงานใหญ่
บริษัท มะลิ กรุ๊ป 1962 จำกัด
27 ถนนกรุงเทพกรีฑา สะพานสูง,สะพานสูง
กรุงเทพฯ 10250 ประเทศไทย
โรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
158 หมู่ 16 ตําบลบางกระสั้น
อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
ประเทศไทย
โทร. (035) 221 480
แฟกซ์ (035) 221 500

ติดต่อสอบถาม