ความสำเร็จของบริษัทเราเกิดขึ้นได้ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของทีมงานและผลงานอันน่าภาคภูมิใจ ยืนยันได้ด้วยการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหาร ได้แก่ GMP, HACCP และ HALAL Q

GMP (Good Manufacturing Practice) : TAS 9023-2007

Management system as per Codex Alimentarius Commission This certification was conducted in accordance with the TUV NORD (Thailand) Ltd.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) : TAS 9024-2007

Management system as per Codex Alimentarius Commission This certification was conducted in accordance with the TUV NORD (Thailand) Ltd.

Food safety management system as per ISO 22000 : 2005

Management system as per Codex Alimentarius Commission This certification was conducted in accordance with the TUV NORD (Thailand) Ltd.

Food and Drug Administration Thailand

Ministry of Public Health Certificate of accreditation for production (Butter Products)

Food and Drug Administration Thailand

Ministry of Public Health Certificate of accreditation for production (Dairy Products)

The Halal Science Center

Halal Assurance & Liability Quality System Certificate

Department of Livestock Development

Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand Official Export Establishment Certificate Dairy products processing plant

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)

Management system as per Codex Alimentarius Commission This certification was conducted in accordance with the TUV NORD (Thailand) Ltd.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) : TAS 9024-2007

Management system as per Codex Alimentarius Commission This certification was conducted in accordance with the TUV NORD (Thailand) Ltd.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)

Management system as per Codex Alimentarius Commission This certification was conducted in accordance with the TUV NORD CERT